Vzdrževanje cestne infrastrukture

Podjetje na podlagi dolgoletnih izkušenj naročnikom (občinam) nudi celovito izvajanje upravljanja in vzdrževanja cestne infrastrukture, ki obsega:

  • pregled varnosti cest,
  • redna letna vzdrževalna dela cest,
  • izvajanje zimske službe,
  • investicijska vzdrževalna dela in obnove cest,
  • izvedbo odvodnjavanja cest,
  • izvedbo prometnih ureditev cest ...

Natisni   E-pošta