Gradnja cestne infrastrukture

Podjetje na podlagi dolgoletnih izkušenj nudi naročnikom izvedbo cestne infrastrukture, ki obsega izvedbo:

  • površin za pešce,
  • površin za kolesarje,
  • avtobusnih postajališč in počivališč,
  • rekonstrukcij javnih cest,
  • novogradenj javnih cest,
  • inženirskih objektov cestne infrastrukture …

Natisni   E-pošta